شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

روحانیت

دکتر احمد واعظی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم معتقد است که نهادهای حوزوی، ترسیم درستی از وضع مطلوب حوزه و نقشه راه ندارند.
آیت الله حائری
استاد حوزه علمیه قم خطاب به طلاب هنرمند:
استاد حوزه علمیه قم گفت: هنر اسلامی هنر اعجازی، الهی و نورانی است و هنر غربی ها هنر سرابی است؛ اگر شما هنر اسلامی خود را کشف کنید، کار آنها را می بلعد.
اصغر فتحی، ترجمه: جعفر خیرخواهان
پژوهشگرانی که در زمینه ارتباطات و توسعه سیاسی کار کرده اند، جریان ارتباطات رسانه های گروهی در جوامع مردن را یک نظام مشخص و کاملا سازمان یافته می دانند که از سوی...
ارتباط در ایتا