شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

روحانیت

حجت الاسلام انصاریان
مفسر برجسته قرآن کریم با اشاره به داستان مردم انطاکیه تشریح کرد
متأسفانه الان هم عامل گرانی­ها و مشکلات جامعه را روحانیت می­دانند و این ادامة همان سخنان مردم انطاکیه است که از عقل انبیاء بی­ بهره بودند.
حجت الاسلام محمدرضا زائری
حجت الاسلام زائری؛
اگر چه اصل تبلیغ دین و معرفی آن، وظیفه روحانیت دینی است، امّا نباید آن را منحصر در این قشر دانست؛ بلکه از یک راننده تاکسی گرفته تا معلم و استاد دانشگاه هر یک می‌توانند به نحوی دین را تبلیغ کنند.
ارتباط در ایتا