محتوای منبر

8 محتوا

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛

چگونه روی منبر صحبت کنیم؟

از مطالب تكراري در سخنراني‌ ها اجتناب كنيم، متأسفانه در بعضي از جلسه‌ ها توفيق دارم شركت مي‌ کنم، آقا رفته منبر داستاني را مي‌ گويد كه مستمعش به بغل دستي خود داستان را مي‌ گويد، تازه اختلاف نسخه را

برای تهیه محتوای منبر ابتدا موضوع و یا متن را نوشته و در ذیل آن آیات، روایات و تفاسیر را می نویسیم.

برای تهیه یک منبر خوب به دو گونه می توان محتوا آماده کرد و ساخت: 1 – متن محور  2 – موضوع محور
اول: متن محور