پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

برای تهیه یک منبر خوب به دو گونه می توان محتوا آماده کرد و ساخت: ۱ – متن محور  ۲ – موضوع محور
اول: متن محور
مثلا ماه رمضان در پیش است و شما می خواهید خطبه متقین را برای مردم بیان کنید؛ ۱۱۰ صفت امیرالمومنین علی(علیه السلام) درمورد متقین فرموده اند: مثلا مشیهم التواضع یک روز درمورد تواضع سخن می گویید، ملبسهم الاختصار یک روز درمورد میانه روی سخن می گویید و .... متنوع و در عین حال متن محور سخن می گویید.
دوم: موضوع محور
برای موضوع به دو گونه می توان محتوا ساخت، کوتاه و بلند
مثلا امسال ماه رمضان قصد داریم راجع به راه های کسب آرامش صحبت کنیم، این می شود موضوع محور و برای این موضوع باید محتوا درست شود.

نظرات

آرزوی توفیق
ارتباط در ایتا