جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

نظرات

با عرض سلام و تشکر..اگرامکان داره متن کامل سخنرانی هارانیزبنویسیدتابامطالعه آ ن.درصورت نیاز.کمتر وقت گرفته شود
ارتباط در ایتا