مسیر

روحانیون در روند کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله، از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی نیز غافل نبودند و با حضور در بین کودکان و نوجوانان زلزله زده، فضای شاد معنوی را برای آنان ایجاد کردند.

به گزارش بلاغ به نقل از حوزه از سرپل ذهاب، در پی وقوع زلزله غم بار در غرب کشور و به ویژه سرپل ذهاب، طلاب و روحانیون از همان لحظات اولیه در قالب گروه های جهادی، به یاری زلزله زدگان شتافتند و علاوه بر امدادرسانی و کمک به مصدومان حادثه، تلاش کردند با حضور در بین مردم و دلجویی از آنان، تسلی خاطر آنها باشند.

روحانیون در روند کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله، از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی نیز غافل نبودند و با حضور در بین کودکان و نوجوانان زلزله زده، فضای شاد معنوی را برای آنان ایجاد کردند.