مسیر

حجت‌الاسلام علی عباس‌زاده , پیامبر اکرم
حجت‌الاسلام علی عباس‌زاده:
حضرت محمد صلوات الله علیه وآله از همان دوران کودکی ونوجوانی در میان مردم مکه به امانتداری معروف بود بنحوی که ایشان را با نام محمد امین خطاب می کردند. درهمین سال بود که اندیشه متعالی و وحدتی که مد نظر پیامبر در دوری از اختلاف وجنگ وخونریزی بود باعث شد که ب

به گزارش بلاغ به نقل از خبرگزاری رضوی، ربیع پنجره‌ای رو به بهار به روی عالم امکان گشود، پنجره‌ای که از آن نه تنها خورشید بر عالم تابید بلکه عطر جانفزای آن وجود جهان را تا ابدیت سرشار از عطر پیامبری کرد که گلهای محمدی در برابرش دامان پهن می کنند تا سرشار شوند از عطر نگاه و شمیم نفسش.

ربیع پنجره‌ای رو به همه خوبیها و آغاز دوباره زندگی جهان با خلق عظیم محمدی است. میلاد سراسر نور و رحمت پیامبر اکرم(ص) فرصت دوباره‌ای برای مرور سیره وزندگی خاتم النبیین پیامبر اکرم اسلام (ص) است تا به واسطه چنین الگویی جامعه انسانی به سمت طهارت و پاکی روحی و اخلاقی گام بردارد. حجت الاسلام علی عباس‌زاده مسئول امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در این گفتگو به بررسی شاخصه های اخلاقی و رفتاری پیامبر که درقرآن بدان اشاره شده پرداخته است.     

پیامبر اسلام(ص) الگوی همیشه تاریخ است
حجت‌الاسلام علی عباس‌زاده مسئول امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم با بیان اینکه عناوین مطرح شده در قرآن خطاب به پیامبر بیانگر الگو واسوه بودن ایشان برای همیشه تاریخ است، گفت: اخلاق سرلوحه شخصیت فردی و اجتماعی هر فردی است که خود را اعمال و نیات فرد نشان می دهد. از پیروان پیامبر اکرم به عنوان مسلمانان انتظار می رو تا به اندازه سهم ودرک خود ازفضائل وجامعیت عظمت اخلاقی پیامبرصلوات الله علیهم الگو بگیرند.  پیامبر اکرم(ص) در درگاه خداوند متعال از جایگاه ویژه ای برخوردار است که پروردگار یکتا در قرآن کریم ایشان را با عناوینی چون" یا ایهاالنبی و یا ایهاالرسول" خطاب می کنند. وقتی خداوند متعال انسانی را با چنین عناوینی خطاب کند به معنای اسوه والگوی کامل و واقعی برای تمامی دوران ها و نسل های انسانی است. 

پیامبر نیکوترین سرمشق‌هاست
این استاد حوزه توصیف خداوند متعال از پیامبر اکرم (ص) را اینگونه عنوان می کند: خداوند متعال با چنین تعبیراتی از رسول اکرم برآن است که به ما بیاموزد سیره و روش پیامبر بهترین رفتار و شایسته ترین کردار برای زندگی بشریت است از این روست که خداون متعال همواره بندگان را به پیروی از پیامبر رحمت دعوت کرده و با این جمله قرآنی بر چنین عظمتی تاکید می کند که ( لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ) هر آیینه برای شما مسلمین در وجود پیامبر اکرم نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده ای قرارگرفته است.

مهر تایید خداوند متعال بر کردار پیامبر
حجت الاسلام علی عباس زاده مسئول امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم اسوه وحسنه بودن اخلاق پیامبر را اینگونه تشریح کرده اظهار داشت: اسوه و حسنه بودن پیامبر به معنای آن است که رفتار و  کردار پیامبر از سوی خداوند متعال مهر تایید خورده است. خداوند یکتا در آیات قرآن با اشاره به مهمترین معیارهایی که منجر به اخلاق حسنه در پیامبر شده ایشان را نمونه تام ومظهر خوبیها عنوان می کند که مظهر آن در خلق عظیمی نمود می کند که نشان از برگزیده بودن اخلاق عظیم پیامبر است. پیامبر اکرم (ص) خود براین نکته تاکید می کند که"مبعوث به رسالت نشدم تا مگر مکارم اخلاق را به اتمام برسانم یعنی اخلاق و سجایای اخلاقی را به نحو اتم به منصه ظهور برسانم، این مهمترین دلیل رسالت و مبعوث شدن پیامبر برای مردمان جهان تا ابد است.

در امانتداری شهره شهر بود
این استاد حوزه ویژگی های پیامبر را که منجر به ستودن وی از سوی دوست ودشمن شد اینگونه عنوان کرد: حال این سوال مطرح می شود که پیامبر به واسطه چه رفتارهایی به چنین عنوان مهمی ملقب شدند. بررسی زندگی حضرت محمد (ص) از زبان ودیدگاه اطرافیانشان همانند حضرت ابوطالب که سرپرستی ایشان را برعهده داشته نشان می دهد که پیامبر هیچ گاه در دوران کودکی, نوجوانی وجوانی ودر تمام طول عمر هرگز کلمه ای دروغ نگفته است.ابوطالب دراین باره تاکید کرده که هرگزفعل ناشایست و خنده بیجایی از محمد ندیدم .با آنکه سیزده سال بیشتر سن نداشت اما در سفر به شام که حضرت ابوطالب را همراهی می کرد شخصیت متعالی ؛بزرگواری وامانتداریش شهره خاص وعام شد تا اینکه در سن بیست وپنج سالگی به دلیل خصائص نیکویش مورد توجه بانوی بزرگ اسلام قرار گرفت. هر چند پیامبر بیست وپنج سال بیشتر سن نداشت اما تفاوت سنی به دلیل شخصیت والای حضرت خدیجه واینکه ملاک این ازدواج خواست خداوند یکتا بود نتوانست مانع خوشبختی وسعادت این خانواده آسمانی شود.

بر مواضع انقلابی ثابت قدم بود
 وی دراین باره افزود: حضرت محمد صلوات الله علیه وآله از همان دوران کودکی ونوجوانی در میان مردم مکه به امانتداری معروف بود بنحوی که ایشان را با نام محمد امین خطاب می کردند. درهمین سال بود که اندیشه متعالی و وحدتی که مد نظر پیامبر در دوری از اختلاف وجنگ وخونریزی بود باعث شد که با پهن کردن عبای مبارکشان در نصب حجرالاسود واستفاده از همه بزرگان مکه مانع فتنه بزرگی شوند. پرهیز از شرک و بت پرستی، بی اعتنایی به مظاهر دنیوی و اندیشیدن در نظام افرینش شخصیتی کاملا متمایز از ایشان ساخته بود تا جایی که با ورود به سن چهل سالگی خداوند متعال ایشان را به عنوان آخرین پیام آور حق وحقیقت به جهانیان معرفی می کند. پیامبر درراه تبلیغ ونشر دین مبین اسلام بسیار تلاش کرد و متحمل رنجهای فراوانی شد. سه سال مخفیانه به تبلیغ دین خدا پرداخت تا بعد از آن به امر خداوند یکتا دستور به هشدار وبشارت به خویشاوندان ونزدیکانش را یافت ، هر چند که سران قریش از همان زمان مخالفت خود را با پیامبر آغاز کردند و سرمایه داران مشرک مکه سیزده سال متولی پیامبر را مورد شکنجه و آزارهای مختلفی قرار دادند اما ایشان لحظه ای از رسالت مهمی که بر عهده داشتند غافل نشد و هرگز از مواضع انقلابی خویش عقب نشینی نکرد.

اذعان دشمنان پیامبر به صدق گفتار و اخلاق عظیمش
حجت الاسلام علی عباس زاده با اشاره به حضور پیامبر در مدینه منوره گفت: ده سال حضور پیامبر در مدینه گرچه موقعیت خوبی برای تبلیغ ؛ گسترش وتحکیم دین اسلام بود اما در آن زمان نیز کفار قریش ویهودیان همچنان دست از آزار واذیت پیامبر برنداشتند. پیامبر اکرم با تمامی صدمات ولطمات وآزارهایی که از جانب کافران می دید اما هرگز دست از اخلاق عظیم برنداشت بنحوی که دشمنانش نیز به رفتارهای نیکو، صدق گفتار، ادای امانت و  بزرگ منشی پیامبر اذعان داشته وبرآن تاکید می کردند.

با دشمنان مهربان بود
وی در خصوص سایر خصوصیات اخلاقی پیامبر خاطر نشان شد: از جمله رفتارهایی که باعث خلق عظیم پیامبر شد آن بود که هرگز در برابر کسانی که با وی به مشاجره بر می خواستند جدل نمی کرد و  تنها به خواندن آیاتی از قران اکتفا می کرد ، بنحوی که با عقاید خود آنها را به سادگی مغلوب می نمود. در برابر کسانی که ایشان را آزار می دادند با مهرومحبت رفتار می کرد در تاریخ آمده پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله هر روز ازکنار کوچه ای می گذشت ، مردی یهودی از بام خانه تشتی از خاکستر بر سر حضرت  می ریخت ؛ ایشان بدون کمترین خشمی به آرامی از آن مسیر رد می شد و سر و روی مبارکشان را پاک می کردند تا اینکه یک روز با کمال تعجب  خبری از مرد یهودی وتشت خاکسترش نبود؛ پیامبر لبخندی  زدند واحوال آن مرد را پرسیدند که متوجه بیماری وی شده به عیادتش رفتند , بعد از آن عیادت آنچنان  صمیمیت ومحبت صادقانه ای بین آن مرد یهودی با پیامبر ایجاد می شود که گویی سالهاست سابقه دیرینه دوستی با پیامبر دارند ؛ این مرد در برابر چنین چشمه جوشانی از صفا و مهربانی احساس پشیمانی وندامت می کند بنابراین از همانجا به اسلام ایمان آورده واز صحابه خوب پیامبر می شود.

نسبت به دوست ودشمن حساس بود
این استاد حوزه خاطر نشان شد: خلق عظیم پیامبر به قدری در تاثیر گذاری رسالت ایشان مهم  است که خداوند متعال در قرآن کریم بدان اشاره می کند که ای پیامبر اگر آدم تند خو و سخت دلی بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدند و قادر به جذب انسان ها نبودی...جالب این است که پیامبر اکرم نه تنها سفارش دوستان را می کردند بلکه یارانش را به  دشمنان هم سفارش می کردند. ایشان همواره بر این موضوع تاکید داشتند که در حملات نظامی با دوستی و مدارا با مردم رفتار شود و نیروهای را از یورش و شبیخون زدن پرهیز می دادند و به آنها اخلاق فردی و بهداشت جسمانی را همواره یادآوری می کردند چرا که خود علاقه وافری به حفظ پاکیزگی و نظافت وآراستگی مو داشتند. در روایات آمده است که موی سر را با برگ صدر می شست وشانه می کرد و خود را با مشک وعنبر خوشبو می کرد روزانه پیش از خواب وبیداری دندانها را با دقت مسواک می کرد، همیشه لباس سفید و پاکیزه برتن داشت و بعد و قبل از صرف غذا دست ودهان خود  را می شست.

حجت الاسلام علی عباس زاده مسئول امور نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم با انتقاد از عدم توجه جامعه اسلامی به الگو گیری از رفتار وکردار پیامبر اظهار داشت: بی شک جامعه اسلامی باید از پیامبر خود که اسوه حسنه ونمونه کامل اخلاقی است تبعیت نماید وبا الگو گیری از آداب ورفتار آن حضرت کردار خود را با ایشان یکسان کند. حال این سوال مطرح می شود که آیا جامعه امروز ما به لحاظ اخلاقی سنخیتی با رفتار و کردار پیامبر اکرم (ص) دارد؟  آن حضرت گذشت، نوع دوستی و مقدم داشتن دیگران را سرلوحه زندگی خود قرار داده بودند در حالی که امروز جامعه ما عکس چنین صفاتی را نوعی زرنگی و برخورداری از فهم و شعور تلقی می کند. متاسفانه امروز سبقت گرفتن از حقوق مردم وبی توجهی به مسائل اخلاقی واموزه های دینی به نوعی فرهنگ به شمار می رود و به جای نیاوردن صله رحم نیز عدم دخالت در زندگی دیگران محسوب می شود. بی تفاوتی در زندگی هم را آزادی عنوان کرده و جای معروف با منکر عوض شده است. از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که برادرت را اعم از ظالم یا مظلوم یاری کن ، اصحاب از ایشان پرسیدند یا رسول الله معنای یاری کردن مظلوم را می دانیم اما چگونه می توانیم ظالم را یاری کنیم؟حضرت در پاسخ اصحاب فرمودند: دستش را بگیرید واو را از ظلم کردن بازدارید تا هم خود ظلم نکند وهم به کسی ظلمی نشود.

وی دراین باره افزود: متاسفانه جامعه امروز ما مرعوب آموزه های غربی و دنباله رو سبک زندگی غربی شده  بنحوی که شاهد رواج اخلاقی ؛ افزایش آمار آسیب های اجتماعی ،گستن کانون خانواده ها و ریختن قبح طلاق هستیم؛ اینکه یک پنجم ازدواج ها به طلاق منجر می شود و یا بسیاری از خانواده ها دچار طلاق عاطفی شده اند, افزایش پرونده ها در دادگاه ها که چیزی در حدود بیش از سی میلیون پرونده را شامل می شود و آمار تکان دهنده دستبرد به بیت المال توسط مسئوولانی که باید امانتدار مردم باشند و از امانت ملی به نفع خود برداشت می کنند آیا تاثیر پذیری از سیره زندگی پیامبر اکرم (ص) به شمار می رود؟ یقینا باید سنت های نیکوی محمدی یک بار دیگر زنده شود؛ امیدواریم خداوند متعال با ظهوراخرین منجی از نسل وسلاله پاک پیامبر اکرم سنت های نیکوی فراموش شده یک بار دیگر احیا شود تا نفس آرامی یک بار دیگر در کالبد بشر دمیده شود. بی شک الگو قرار دادن صاحب خلق عظیم وعمل به گفتار وسیره آن حضرت رسیدن به سر منزل مقصود و کسب سعادت دنیا و آخرت است.