دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- فردی که می خواهد در مباحث روانشناسی به طور منظم مطالعه داشته باشد ، بهتر است که در موضوع رشد شخصیت افراد در طول سنین رشد ، نظریه های آن را مطالعه کند ، چرا که این موضوع از مبناهای علم روانشناسی است ؛ وهمچنین کتب روانشناسی اجتماعی هم خیلی موثر است ، چون در حیطه ارتباط گیری افراد بحث می کند.

ارتباط در ایتا