مسیر

مشاوره و درمان اختلال پارانوئید و بدبینی

- افرادی که دارای اختلال شخصیت پارانوئید هستند ، همیشه سوء ظن دارند و مرتب اطرافیان خود را کنترل می کنند.
- یکی از اختلالاتی که معمولا منجر به طلاق می شود ، شخصیت مرزی ، یعنی افرادی که بی ثبات هستند.
- اگر چنین افرادی حاضر به حضور در مشاوره نشدند ، بایستی از طریق دادگاه آنها را به مشاوره رفتن ، مجبور کرد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۶ مگابایت