دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- کسی که می گوید : همسر من همیشه مرتبا در گفتگوها ، زیاد درباره رفتار و کردارم قضاوت می کند ؛ مهمترین راه حل آن این است که جواب ندهد و یا اینکه یک یا دو مورد آن که بر حق است را تایید کند و بپذیرد ، این سبب می شود که فرد از قضاوت کردن های بی مورد خود ، دست بر دارد ؛ گاهی وقت ها قضاوت کردن ها از روی خشم و ... می باشد ، که در اینجا نباید در مقابل آن عکس العمل نشان داد.

ارتباط در ایتا