دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

طی جلسه ای؛
رویداد ایده های آسمانی در روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر کهک جهت آموزش های تکمیلی و ارائه ی نهایی ایده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار بلاغ رویداد ایده های آسمانی چهارشنبه سیزده دی با حضور مبلغان و ایده پردازان و گروه داوری از استارت آپ شفق در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس محمدامین صمیمی مدیر استارت آپ شفق به بیان روش ها و نکات مهم در ارائه ی یک ایده پرداخت.

در ادامه ی این جلسه گروه های ایده پرداز یک نفر را به عنوان ارائه دهنده ی طرح معرفی کردند و در مدت زمان یک دقیقه به ارائه ی ایده ی خود پرداختند.

این رویداد در روزهای پنج شنبه و جمعه چهاردهم و پانزدهم دی ماه در شهر کهک با برگزاری کارگاه های عملی پرورش ایده و ارائه ی مؤثر یک ایده کار خود را ادامه می دهد و در روز جمعه گرو ها در مدت زمان پنج دقیقه ایده ی خود را به صورت کامل ارائه خواهند داد.

گزارش تصویری