دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

سلسله نشست های فاطمی - جلسه اول - حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی

دریافت صوت

نظرات

بسیارشیوا وروان توضیح می‌ داد ولی وقت کم بود
مطلب دسته بندی شده و آموزنده بود
عالی بود.ولی بعلت ضیق وقت وحجم بالای اطلاعات ارایه شده جمع بندی موضوعات پراکنده بود
جلسه بسیارخوب اما زمان جلسات بسیاربد بنده که ازپردیسان میامدم مشکل بودوتمام جلسات باکلاسهای دیگر پشت سرهم بودن صبح وبعدازظهر لذاخستگی داشت واینکه برگه برای ورود کلاسهاگاهی فراموش میشه
جلسه بسیارخوب اما زمان جلسات بسیاربد بنده که ازپردیسان میامدم مشکل بودوتمام جلسات باکلاسهای دیگر پشت سرهم بودن صبح وبعدازظهر لذاخستگی داشت واینکه برگه برای ورود کلاسهاگاهی فراموش میشه
جلسه بسیارخوب اما زمان جلسات بسیاربد بنده که ازپردیسان میامدم مشکل بودوتمام جلسات باکلاسهای دیگر پشت سرهم بودن صبح وبعدازظهر لذاخستگی داشت واینکه برگه برای ورود کلاسهاگاهی فراموش میشه
بسیارخوب اما زمان وساعت بسیاربد