مسیر

تصاویر/ نشست هم اندیشی معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با مدیرکل اجتماعی سازمان بسیج