مسیر

دیگر اصول حاکم در سبک زندگی فاطمی (۲)

- اصل صداقت ، اصل امانت داری ، اصل اصل کسب رضایت از همسر ، اصل طنّازی و شوهرداری با محبت و عاطفه.

دانلود حجم
دریافت فایل ۲.۹۸ مگابایت