شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد؛
معاون فرهنگی و تبليغی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم گفت: علي رغم همه تبليغات منفي که بر اذهان کودک و نوجوانان است، آنچه که مردم را در ايمان مستقر نگه داشته اهميت رفتارهاي جزئی روحانيت در گوشه و کنار کشور است.

به گزارش خبرنگار بلاغ به نقل از روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين سعيد روستاآزاد در نشست «نقش روحانيت در تعميق باورهاي ديني» از سلسله نشستهاي نخستين نمايشگاه تخصصي تربيت ديني کودک و نوجوان با عنوان «شميم ايمان» که به همت معاونت فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: بخشي از تغيير رفتار که وظيفه نهايي ارائه اطلاعات ديني است محصول ارائه اطلاعات درست است و بخشي ديگر به رفتار مبلغ اختصاص دارد که حول محور بيان درست شکل مي گيرد.
وي گفت: قرآن يکي از شرايط و ويژگي هاي پيامبر اکرم(ص) را مبين آيات عنوان مي کند و آنجايي که اين وظيفه را بر عهده آن حضرت مي گذارد، ميفرمايد که ما هيچ گاه هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر به لسان قوم خود تا بر آنها تبيين کند و مفسرين مي گويند که «لسان قوم» قطعاً صرف اين نيست که لغت و زبان آنها يکي باشد بلکه بايد در حال و هواي مخاطب خود بوده و روحيات را درک و مطالب مورد نياز مخاطب خود را نقل کند.
معاون فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسلامي تصريح کرد: آيت الله جوادي آملي با اشاره به «بلسان قومه» مي گويد در اين آيه، زبان، زبان هنر است؛ اگر پيامبري براي زمان ما مي آمد، با زبان دوربين در ميان مردم حاضر مي شد. لسان قوم توجه به روحيات، عواطف و احساسات است.
وي افزود: حداقل دو الزام در حوزه تبليغ به خصوص در عرصه کودک و نوجوان داريم که مختصات و ويژگي هاي خاصي را دارد و ما را ملزم مي کند که الزامات ديگري را به کار ببنديم. در وهله اول در حوزه بيان و ارائه اطلاعات به نظر ميرسد که توجه روحانيت به خصوص در حوزه کودک و نوجوان با عطف به اين که لسان قوم باشد، بايد به ويژگي هاي خاص مخاطب توجه کند.
حجت الاسلام والمسلمين روستاآزاد اظهار داشت: کودک و نوجوان امروز، حرفي را به عنوان حجت از ما نمي پذيرد و نکته اي که از ما مي شنود، جايش را در دستگاه معرفتي خود پيدا مي کند که اين مطالبي که در ذهنش آمده با ديگر آموزه هايي که در طول روز از طريق مختلف مي شنود، همخواني دارد يا نه.
وي گفت: اگر تأکيد مي شود که بر اساس نياز مخاطب صحبت کنيم، به اين معنا است که با اطلاعات دريافتي او يکسان و همخواني و در يک راستا باشد.
معاون فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي بر لزوم نيازسنجي مخاطب تأکيد و تصريح کرد: مبلغي که براي کودکان(هر چند مکلف)، صحبت مي کند، اگر از عذاب الهي صحبت کند بايد بداند که کودک کشش اين مطلب را ندارد. ابتدا به ساکن اين اتفاق مي افتد که اين سخن مورد پذيرش کودک قرار نمي گيرد و تعميق باوري اتفاق نمي افتد، مگر اين که منتظر باشيم تا تغيير رفتاري صورت بگيرد.
وي افزود: محور دومي که مهم است و در حوزه عمل مي باشد، غير از اين که اطلاعاتي مي دهيم بايد متقن بوده و سست نباشد، و بايد از ظاهر و پوشش تا برخورد ما را شامل شود. اگر از مبلغي که قرار است آموزه توکل و صبر را به دانش آموز منتقل کند، رفتاري خلاف توکل و صبر سر بزند، دانشآموز نيز به آن آموزه عمل نمي کند و آن تبليغ اثري در بر نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمين روستاآزاد به عوامل مؤثر در تبليغ موفق اشاره کرد و اظهار داشت: ظاهر، پوشش و نوع رفتار و گفتار مبلغ در تبليغ مؤثر است و همه اين رفتارها مي تواند در تزلزل باور مؤثر واقع شود که اگر رفتار درست از مبلغ سر بزند، در استواري باور مخاطب اثرگذار خواهد بود.
وي گفت: کساني که امام را نديده و صداي او را نشنيده بودند و تنها پيامي به گوششان رسيده بود، به سخن ايشان عمل مي کردند چرا که مي دانستند اگر ايشان حرفي بر زبان جاري مي کند، خود عمل کننده به آن است.
معاون فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي تصريح کرد: هم در حوزه ارائه اطلاعات بايد مواظب بود که چه نکته اي گفته مي شود و هم اين که رفتاري که از يک مبلغ و مربي براي کودک و نوجوانان صورت مي گيرد، بايد به درستي انجام شود تا در تعميق باور مخاطب اثرگذار باشد.
وي به نقش روحانيت در استقرار ايمان مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: عليرغم همه تبليغات سويي که بر اذهان کودک و نوجوانان است، آنچه که مردم را در ايمان مستقر نگه داشته اهميت رفتارهاي جزئي روحانيت در گوشه و کنار کشور است. تنها راه علاج اين مسير توجه بيشتر به اين ظرفيتي و پتانسيلي است که در اختيار روحانيت مي باشد.

گزارش تصویری

ارتباط در ایتا