شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

- تکنیک صفحه ی خط خورده هم می شود در موارد رودربایستی ، قدرت نه گفتن را به فرد بدهد.

ارتباط در ایتا