مسیر

سبک رفتار آزاد منشانه

- بعضی افراد سبکشان در ارتباط با دیگران ، سبک تهاجمی است و بعضی ها هم سبک انفعالی دارند ، که این هر دو رفتار غلط و بی نتیجه خواهد بود ؛ ولی با سبک آزادمنشانه ، با احترام و با صراحت حرف دل بیان می شود.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۲.۴۶ مگابایت