مسیر

کتاب حاضربرپایه مطالعات میان رشته ای با تلفیق رویکردهای دینی و روان شناسی تدوین شده و دوهدف اساسی را دنبال کرده است

به گزارش خبرنگار بلاغ،کتاب«افزایش محبت بین همسران»تألیف سرکارخانم بتول زاهد پور(زاهد) به همت انتشارات مؤسسه بوستان کتاب مرکزچاپ و نشر دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
کتاب«افزایش محبت بین همسران»درمورد راه کارها و شیوه ها ازمنظراسلام و روان شناسی مورد بحث قرارگرفته است. کتاب حاضربرپایه مطالعات میان رشته ای با تلفیق رویکردهای دینی و روان شناسی تدوین شده و دوهدف اساسی را دنبال کرده است:نخست تطبیق آموزه های دینی بایافته های جدید بشری در حوزه خانواده و تبیین چگونگی کارآمدی آیات وروایات در راستای تحکیم و بالندگی روابط مرد و زن ودوم ارائه راهکارهای محبت افزایی در محیط خانواده،در سه حوزه شناختی،عاطفی و رفتاری.
درفصل مهارت های شناختی به نقش آگهی از تفاوت های زن و مرد و تقویت باورهای دینی در ابراز محبت پرداخته و در فصل مهارت های عاطفی چگونگی روابط زناشویی موفق وتقویت هوش هیجانی،در ارتقای کیفیت در روابط تبیین شده و در فصل سوم نیز به مهم ترین رفتارهای محبت آمیز همچون گفت و گوی مؤثر،همکاری،عذرخواهی و عذرپذیری،استمداد از مشاور و...پرداخته شده است.
ویژگی های کتاب کتاب «افزایش محبت بین همسران»دارای سه فصل و پایان آن نتیجه گیری است که در دویست و شصت و چهار صفحه وبه قیمت نوزده هزارتومان روانه بازار شد.