مسیر

مستند تلبیس
تهیه‌کننده مستند تلبیس:
حجت الاسلام حسن جمالی، تهیه‌کننده مستند تلبیس گفت: جریان های تکفیری با اهداف شوم و شعار زیبای اسلامی می خواهند مردم را فریب دهند. ما در مستند تلبیس خواستیم مردم را متوجه این دسیسه کنیم.

حجت الاسلام حسن جمالی عضو گروه تبلیغ رسانه ای "فارس" در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، عنوان کرد: مستند « تلبیس» با حمایت و همکاری دفتر تبلیغات اسلامی قم، در گروه تبلیغ رسانه ای "فارس" و "دوکوهه فیلم" تولید شده است. ابتدا طرح اولیه مستند به میز وهابیت قطب تعمیق باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی، ارائه شد، پس از تصویب طرح با مشورت اعضای شورای سیاستگذاری میز وهابیت از جمله رئیس میز وهابیت، حجت الاسلام دکتر علیزاده موسوی و همچنین حجت الاسلام توحیدی و پورامینی فیلم نامه مستند نوشته و برای تولید ارائه شد. این جانب نقش تهیه کنندگی را بر عهده داشتم، آقای مرتضی راوش عضو گروه " دوکوهه فیلم" کارگردانی کار را متقبل شدند، آقای محمد هادی صدری شال علاوه ارائه ایده و طرح اولیه مستند در صدا برداری و مدیریت تولید کمک شایانی نمودند.
تهیه کننده این مستند اظهار داشت: تولید این مستند هم از لحاظ محتوای تولیدی سخت بود و هم در ساخت آن با مشکلاتی مواجه شدیم، شرایط سخت کشور عراق و مسائل امنیتی دست ما را بسته بود، روزی که ما به آنجا رفتیم شب قبل چند نفر را سر بریده بودن و هنوز داعش در زیر پوست شهر در حال فعالیت بود، به هیچ کس نمی‌شد اعتماد کرد، خصوصاً این که ما ایرانی بودیم و هم از طرف آمریکایی ها مورد تهدید و هم داعشی هایی که معلوم نبود کجا هستند، تیم حفاظتی که همراه ما بودند به شدت سفارش می‌کردند کسی متوجه ایرانی بودن ما نشود، بعد در این شرایط سخت مصاحبه کردن با مردم هم دشوار بود، مردمی که سه سال زیر دست داعشی ها بودند و هنوز هم باور نداشتند که داعش نیست، هر آن امکان داشت داعش برگردد و شهر را دوباره تصرف کند.
جمالی با اشاره به محتوایی اصلی مستند تبلیس گفت: جریان های تکفیری با هدف فریب مردم، اسلام وارونه‌ایی ارائه می‌دهند، تا بین مسلمانان اختلاف بیاندازند و در سایه شوم این اختلاف، اهداف استکبار را تامین کنند به همین خاطر هدف مستند، روشنگری فریبکاری های تکفیری ها و حامیان غربی و منطقه ای آنها است.