مسیر

حجت الاسلام علی عباس زاده
در راستای مصوبات قطب های فکری و فرهنگی صورت می گیرد؛
رئیس اداره اعزام مبلغان نخبه معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: حدود ۸۰ مبلغ نخبه برای دهه آخر صفر به سراسر کشور اعزام کرده ایم و بیشتر از ۱۰ مبلغ نخبه به مناطق مشترک شیعه و سنی برای دیدار و هم اندیشی با علمای اهل سنت اعزام شده اند.

به گزارش بلاغ، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی عباس زاده، با اشاره به ایام تبلیغی دهه آخر صفر از اعزام ویژه مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی به مناطق مشترک شیعه و سنی جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: هدف از این اعزام، دیدار و هم اندیشی با علمای اهل سنت جنوب شرق کشور است که مصوب قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی است.
وی با بیان این که تبلیغ در دهه آخر صفر به صورت ویژه و برای مناطق متقاضی خاص صورت می گیرد، ابراز داشت: از حدود ۸۰ مبلغ نخبه ای که به سراسر کشور برای این دهه اعزام کرده ایم، بیش از ۱۰ مبلغ به جنوب شرق اعزام شده اند و فعالیت تبلیغی خود را در راستای وحدت میان شیعه و سنی و در قالب دیدار با علمای اهل سنت این مناطق دنبال می کنند.
رئیس اداره اعزام مبلغان نخبه معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان این که این اعزام با همکاری مؤسسه مذاهب اسلامی انجام گرفته است، افزود: این اعزام باعث تعامل بیشتر بین شیعه و سنی و تقویت هم اندیشی و ایجاد روحیه هم بستگی می شود و ما این برنامه را در ایام ربیع و هفته وحدت به صورت پر رنگ تر دنبال خواهیم کرد.