مسیر

رئیس اداره اعزام دفتر تبلیغات اسلامی:
حجت الاسلام کرفی گفت: هدف از برگزاری این جلسه انتقال تجربه های تبلیغی به اعضای گروه ها در راستای هم افزایی با یک دیگر است.

به گزارش خبرنگار بلاغ، جلسه انتقال تجارب گروه های تبلیغی تربیت محور دیشب در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری اداره کل امور تبلیغی، اداره گروه ها و اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد و در این جلسه مبلغان به بیان مشکلات و بررسی راهکارهای این طرح پرداختند.
رئیس اداره اعزام دفتر تبلیغات اسلامی هدف از برگزاری این جلسه را انتقال تجربه های تبلیغی به اعضای گروه در راستای هم افزایی با یکدیگر دانست و افزود: در سال گذشته دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری آموزش و پرورش طرح اعزام مبلغ تربیت محور را برگزار نمود.
حجت الاسلام کرفی طرح تربیت محور امسال را متفاوت دانست و گفت: طرح کانون پشتیبانی که در واقع ادامه طرح تربیت محور است امسال به طرح اضافه شده که کانون های فعال را به مدارس و مساجد پیوند دادیم.
وی با بیان  نحوه برگزاری این طرح تبیین کرد: جدا از آن که چهار مربی در هر مدرسه ۲۰ ساعت فعالیت می کنند، ۳۰ ساعت خارج از مدرسه در مساجد و کانون ها به فعالیت می‌پردازند.
رئیس اداره اعزام دفتر تبلیغات اسلامی اجرای این طرح را در استان قم و اراک دانست و توصیف کرد: این طرح در ۱۲ مدرسه دبیرستان های استان قم و ۲ مدرسه در دبیرستان های اراک در حال اجرا است که  ان شاالله در سایر استان های دیگر توسعه پیدا می کند.
حجت الاسلام کرفی از برگزاری این جلسه هر ماه خبر داد و گفت: برای هم افزایی و هم فکری گروها  هر ماه یک جلسه تربیتی محور شکل می گیرد.
وی در ادامه از مبلغان خواستار شد که در صورت نیاز دانش آموزان به مشاوره در بحث کاهش اعتیاد، مفاسد اخلاقی، آسیب های فضای مجازی و... فضایی را ایجاد کنند و دفتر تبلیغات اسلامی مبلغان متخصص را برای فعالیت به آن مکان اعزام می کند.
در پایان برنامه حجت الاسلام حقیقت رییس اداره آموزش تربیت مربی کودک و نوجوان راهکارها و برنامه های اجرایی را که می تواند مبلغ در رابطه با اجرای تربیت محور داشته باشد را بیان کرد.
گزارش تصویری