مسیر

تمدن اسلامی
مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دوره تربیت مربی تمدن اسلامی را برگزار می نماید.

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دوره تربیت مربی تمدن اسلامی را برگزار می نماید.

شرائط شرکت در دوره:

  • سطح ۲ حوزه
  • قبولی در مصاحبه

مزایا شرکت در دوره:

  • پرداخت شهریه
  • گواهی پایان دوره
  • اولویت در اعزام

زمان ثبت نام:

  • ۱۰ بهمن ماه الی ۲۰ بهمن

شروع دوره:

  • اسفند ماه ۹۷ روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۵ الی ۲۰

مکان برگزاری:

  • مرکز آموزش های کاربردی

لازم به ذکر است این دوره در یک ترم آموزشی در ۱۴ واحد با عناوین ذیل ارائه خواهد شد:

ضرورت، مفاهیم و نظریات تمدنی

تمدن های پیش از اسلام

کلیات تاریخ تمدن اسلامی پیشین

تمدن غرب

نسبت دین و تمدن

تمدن نگری در قرآن

تمدن در روایات و سیره

تمدن نگری در اندیشه وعمل نخبگان شیعی

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

آورده های تمدنی جمهوری اسلامی ایران

بایسته های نقش تمدنی حوزه

تبلیغ و تمدن

جهت ثبت نام کلیک کنید