سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ /۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

اشعار و سبک های ولادت حضرت عباس علیه السلام ۱

دریافت صوت

زمزمه مسجدی میلاد حضرت عباس علیه السلام

واله روی زیبایت/همه ی آل پیغمبر

بنشسته از مقدمت/خنده بر لبهای حسین

مهر سما ماه زمین/دسته گل ام البنین

خوش آمدی ابوفاضل...

خورده پیوند از عاطفه/دیده ی مادر بر رویت

دل برد از حور و ملک/بوسه ی خواهر بر رویت

ای کعبه ی عشق و وفا/عزیز آل مصطفی

خوش آمدی ابوفاضل...

ای که در مکتب ادب/مقتدای همه هستی

زاده ی ام البنین و/پسر فاطمه هستی

ای بهترین یار حسین/عباس علمدار حسین

خوش آمدی ابوفاضل...