مسیر

اشعار و سبک های ولادت امام سجاد علیه السلام ۳

دریافت صوت

شور – میلاد امام سجاد علیه السلام

همه عالم شد،بهشت برین،به دنیا اومد سید الساجدین

شده نورانی،سما و زمین،به دنیا اومد سید الساجدین

به یُمن میلاد ِ/گل زهرا شادیم

فدایی ِ عشق ِ/امام سجادیم

علی بن الحسین...

وصال دلبر،با ذکر حیدر،اُمید دلهای عاشق همینه

با نابودی ِ،وهابیت ما،به زودی میریم ایشالا مدینه

آقامون میاد و،به قلب مبتلا

با ذکر یا مهدی،میریم کرببلا

حسین یا ثارا... ....