جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ /۱۸ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی سرگروه های قم مرتبط با مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی استان قم