سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

قداست زدایی از امامت و قداست زایی برای خلافت به چه دلیل بود؟