مسیر

محمدتقی قادری

خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
پس از آن که حضرت فاطمه سلام الله علیها سیمای دوران جاهلیت را به مهاجر انصار باز نشان داد در فراز چهاردهم می خواهد آنان را با بعضی از مشکلات کلیدی که رسول خدا(ص) در ایجاد تحول این سیمای نازیبا با آن روبرو بود باز گو نماید....
خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
در فراز سیزدهم، در مقام تحلیل گذشته مردم جزیره العرب بر آمدند تا مهاجر و انصار بدانند در چه موقعیتی قرار داشتند و رسول خدا(ص) با چه زحمتی توانسته است آنان را از آن موقعیت سخت عبور دهند از این رو چند مشکل را بیان می کنند...
خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
در فراز دوازدهم از خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها به چگونگی شیوه تبلیغ رسول گرامی اسلام پر داختند...
خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
برای این‌که مهاجر و انصار بدانند در برابر دختر چه شخصیت بزرگی نشسته اند و آنان امروز چه جفایی به دختر پیامبر(صلّی الله عليه و آله و سلّم) وا داشته اند با تلاوت آیه ۲۲۸ سوره توبه، به بیان چهار ویژگی رسول خدا(صلّی الله عليه و آله و سلّم) پرداخت...
خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
دراین فراز از خطبه، دو پیام مهم سیاسی که نقش تعیین کننده دارد وجود دارد...
خطبه فدکیه
حجت الاسلام قادری
دراین فراز کوتاه نهم از خطبه فدکیه سه پیام اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها به مهاجر وانصار دارند...