چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

پرسش کرونا

درباره نرم افزار:
تولید نرم افزار اندرویدی «پرسش کرونا»
پرسش و پاسخ هایی با رویکرد
قرآنی
حدیثی
کلامی
تاریخی
اخلاقی
مشاوره و روانشناسی
احکام شرعی
ارائه پاسخ ها به دو صورت اجمالی و تفصیلی
ذکر منابع پاسخ ها
ارائه پاسخ ها به دو صورت متنی و صوتی
امکان ارسال پرسش
دریافت از سایت مرکز ملی پاسخگویی

لینک مستقیم دریافت نرم افزار

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data corona.apk۵.۲۴ مگابایت