جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ /۸ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم در بوستان های قم توسط گروه تبلیغی جهادی رشد