پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ /۲۳ ذو الحجة ۱۴۴۱

مسیر

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم در بوستان های قم توسط گروه تبلیغی جهادی رشد