جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ /۱۶ صفر ۱۴۴۳

مسیر

مجموعه نرم افزارهای اندروید (از محراب تا معراج)| قسمت دوم

دانلود مجموعه نرم افزار های اندروید از محراب تا معراج با موضوع نماز (قسمت دوم)

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data در محضر بهجت۶.۳۳ مگابایت
Binary Data درست خوانی نماز۱۳.۱۴ مگابایت
Binary Data گنجینه۴۲.۰۸ مگابایت
Binary Data قرار ۱۷۱۶.۱۱ مگابایت
Binary Data اینترنت نماز۶.۵۶ مگابایت
ارتباط در ایتا