مسیر

تبلیغ نوین
پنجمین جلسه از جلسات بررسی طرح‌های ارسالی گروه های تبلیغی تبلیغ نوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ پنجمین جلسه از جلسات بررسی طرح‌های ارسالی گروه‌های تبلیغی تبلیغ نوین با حضور مدیر ادره کل اطلاع رسانی وتبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ومدیران حوزه های فعالیت تبلیغ نوین برگزار شد.

در این جلسه برخی از طرح‌های گروه‌ها مورد نقد وبرسی قرار گرفت و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است طرح‌های ارسالی پس از بررسی کمیسیون تخصصی در صورت تصویب مورد حمایت معنوی و مالی دفتر قرار می‌گیرد.