پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ /۱۰ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

نشست های پیش از اعزام ماه محرم

سلسله نشست های مجازی ماه محرم ۱۳۹۹

(ویژه مبلغان ماه محرم۱۳۹۹ هـ.ش)

موضوع استاد   فیلم صوت
پاسخگویی به شبهات اعتقادی کرونا/ جلسه اول حجت الاسلام محمدی   newspaper-icon.png volume-512.png
پاسخگویی به شبهات اعتقادی کرونا/جلسه دوم حجت الاسلام محمدی   newspaper-icon.png volume-512.png
تاثیر فضای مجازی بر خانواده حجت الاسلام هادی   newspaper-icon.png volume-512.png
پاسخگویی به شبهات عزاداری / جلسه اول حجت الاسلام صالحی   newspaper-icon.png volume-512.png
پاسخگویی به شبهات عزاداری / جلسه دوم حجت الاسلام صالحی   newspaper-icon.png volume-512.png
پاسخگویی به شبهات عزاداری / جلسه سوم حجت الاسلام صالحی   newspaper-icon.png volume-512.png
اهمیت راهبردی ارتباط با اندیشه رهبر انقلاب حجت الاسلام صلح میرزایی   newspaper-icon.png volume-512.png
معرفی کتاب دو امام مجاهد وکتاب همرزمان حسین(علیه السلام) حجت الاسلام صلح میرزایی   newspaper-icon.png volume-512.png

 

ارتباط در ایتا