دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ /۲۹ شعبان ۱۴۴۲

مسیر

نشست توجیهی اعزام گروه های تبلیغی به مناسبت هفته وحدت/حجت الاسلام یحیی کمال مدیرکل تبلیغ عمومی

دریافت ویدئو دریافت صوت

نشست توجیهی اعزام گروه های تبلیغی به مناطق مشترک به مناسبت هفته وحدت.

حجت الاسلام یحیی کمال مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی.