جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی مبلغان نخبه در عرصه ایمان و باورهای دینی با موضوع کرونا، علم و دین