يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ /۱۱ صفر ۱۴۴۳

مسیر

جلسه هم اندیشی مبلغان نخبه در عرصه ایمان و باورهای دینی با موضوع کرونا، علم و دین

ارتباط در ایتا