سه شنبه ۲۸ دى ۱۴۰۰ /۱۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

مدیر کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد:
مدیرکل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: کار فرهنگی و تبلیغی بدون خلاقیت و نو آوری معنایی پیدا نمی کند، باید توجه داشت که "خلاقیت محوری" یک عنصر اصلی در فعالیت های تبلیغی می باشد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، دکتر اباذر جعفری در نشست مشترک اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق که به منظور تبیین ظرفیت های این اداره کل در سالن شهید سپهبد سلیمانی برگزار شد، اظهار داشت: آنچه که در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی تعیین کننده است "خلاقیت" می باشد.

دکتر جعفری در ادامه مطالب خود بیان کرد: در بحث پذیرش مبلغ متخصص، صلاحیت های فردی، توانایی های علمی و عملی، تقوا و تسلط بر محتوا را اگر مفروض بدانیم، این خلاقیت و نوآوری در ایجاد فعالیت ها است که می تواند یک مبلغ را از دیگر مبلغان متمایز کند.

مدیرکل تبلیغ تخصصی با اشاره به ارزیابی مبلغان و فعالیت های آنان گفت: با توجه به ارتباطی که با مبلغان متخصص داریم، اکثر آنان به تاثیر خلاقیت و نوآوری در بالا بردن کیفیت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی اذعان داشته اند.

وی در ادامه مطالب خود به قسمت های مختلف اداره کل تبلیغ تخصصی اشاره کرد و افزود: در این اداره اولین گام فعالیت ها؛ شناسایی و تشکیل پرونده مبلغان متخصص هم بصورت فردی و هم گروهی می باشد. در زمینه تخصص نیز موضوعاتی همچون؛ مهارت، مخاطب، روش و ... دخیل هستند.

دکتر جعفری اظهار داشت: اداره اعزام عمده فعالیت این اداره کل را برعهده دارد. اعزام هایی که سابقا صورت می گرفت مبتنی بر درخواست نهادها بود، اما در حال حاضر این روند تغییر کرده است و عمده فعالیت ها مبتنی بر طرح های تبلیغی است

مدیرکل تبلیغ تخصصی گفت: سیاست جدید این اداره در راستای اعزام بدین صورت که اول مبلغان و گروه های تخصصی طرح ارائه دهند، باعث شده است که فعالیت های تبلیغی مبلغان متخصص از حیطه انفعال بیرون و در حوزه "فعال" داخل شود که این کار باعث ایجاد نوآوری در زمینه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی می باشد.

گزارش تصویری

ارتباط در ایتا