شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نشست گفتگوی تمدنی مبلغان نخبه با موضوع بینش تمدنی در علوم اسلامی