جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ /۱۶ صفر ۱۴۴۳

مسیر

جلسه هماهنگی معاونت های فرهنگی و تبلیغی، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه

ارتباط در ایتا