چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ /۲ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

دکتر آهنگران بیان کرد؛
حجت الاسلام رسول آهنگران اظهار داشت: رابطه ای دو سویه میان اقتصاد و التزام به باورهای دینی وجود دارد؛ از یک سو باورهای دینی در حوزه اقتصاد اثرگذار بوده و از سوی دیگر اقتصاد در زمره عوامل مؤثر در زمینه باورهای دینی قلمداد می شود. 

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول آهنگران در جلسه نشست تخصصی نخبگان تبلیغی  با موضوع "رابطه متقابل اقتصاد و التزام به باورهای دینی" که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، در خصوص رابطه اقتصاد و دین، مطالبی را بیان کرد.

دکتر آهنگران اظهار داشت: رابطه ای دو سویه میان اقتصاد و التزام به باورهای دینی وجود دارد؛ از یک سو باورهای دینی در حوزه اقتصاد اثرگذار بوده و از سوی دیگر اقتصاد در زمره عوامل مؤثر در زمینه باورهای دینی قلمداد می شود.

وی در ادامه مطالب خود افزود: در خصوص اثرگذاری باورهای دینی و امور ارزشی بر اقتصاد دیدگاه غالب در میان اقتصاددانان این است که چنین رابطه ای منتفی بوده و ایشان ضمن تقسیم اقتصاد به اثباتی (پازتیو) و دستوری (نرماتیو) و اصرار بر جدایی میان این دو بخش دارند.

حجت الاسلام آهنگران گفت: اقتصاددانان از یک سو بر این باور پا می فشارند که با توجه به اینکه اقتصاد علم است و ویژگی علم کشف واقعیات بوده و باید از هست ها سخن بگوید و نه اموری که از سنخ امور اعتباری است و با قضایایی از سنخ بایدها از آن سخن گفته می شود. از سوی دیگر چون اعتقاد به حاکمیت نظامی موسوم به نظام طبیعی بر اجزاء و عناصر اقتصادی، به عنوان آگسیوم و مبنای مورد پذیرش ایشان قرار گرفته، در نتیجه امور ارزشی و از جمله باورهای دینی در اجزاء و عناصر واقعی حوزه اقتصاد اثرگذار نیست. 

دکتر آهنگران در ادامه به نگاه اسلام به موضوع اقتصاد اشاره کرد و بیان کرد: در مقابل این تفکر، دیدگاه اسلام قرار دارد که برای تأثیرگذاری باورهای دینی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف تأکید می نماید. بنابر آیات مبارکه قرآن کریم و روایات فراوان، تنها امور مادی نقش مولّد بودن را نداشته بلکه اموری مانند تقوا، استغفار، زکات، صدقه، صله رحم، خوش خلقی و مانند آن دارای نقش تولیدی بوده و به اصطلاح باعث ازدیاد رزق می گردد.

وی در ادامه افزود: و در زمینه توزیع نیز اینکه تصور شود، تعادل و برابری عرضه کل با تقاضای کل با عمل به شعار پایه ای و معروف اقتصاددانان کلاسیک مبنی بر بگذار بگذرد، عملی خواهد شد و نهایتا بنابر دیدگاه اقتصاددانان موسوم به کینزین، دخالت جزئی و مقطعی دولت کفایت می نماید.

حجت الاسلام و المسلمین آهنگران رسیدگی به مسأله اقتصاد را یکی از مهمترین هدف بعثت انبیاء برشمرد و گفت: اقتصاد از منظر دین مبین اسلام به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء مطرح شده و این نشان از آن است که برای تحقق این مهم، به منصوبان از طرف پروردگار متعال نیاز است تا با یک دست کتاب حاوی دستورات الهی را حمل نموده و با دست دیگر ابزارهای اجرایی را در اختیار گیرند و بدین سان بساط واقعی عدالت و قسط  در زمین گسترده شود.

دکتر آهنگران اظهار داشت: در خصوص تأثیر اقتصاد بر باورهای دینی اینکه نظر به نگرش واقع بینانه اسلام، در بخش خرد، فقر و تنگدستی پهلو به پهلوی کفر است و در بخش کلان هم بنابر ارشادات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد ابزاری برای تحقق شعارهای بلند انقلاب اسلامی است و البته بیان تأثیرات گوناگون نیاز به مجالی واسع دارد.

حجت الاسلام آهنگران در پایان مطالب خود بیان کرد: در پایان اشاره به این تأثیر که در فراز نخست دعای شریف ندبه منعکس شده خالی از لطف نیست و آن اینکه خداوند متعال برای اولیائی که وظیفه ابلاغ و اجرای دین عدالت گستر به ایشان محول گردید، شرط زهد و دوری از مظاهر دنیا را نمود و آنها را زمانی به این مقام منصوب نمود که از پایبندی ایشان آگاه شد. 

گزارش تصویری 

ارتباط در ایتا