پنجشنبه ۳۰ دى ۱۴۰۰ /۱۶ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

رمضان با قرآن

کاری از مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن

کتاب رمضان با قرآن«سی روز،سی جزء» که شامل سی موضوع از تفسیر نور می باشد.

 

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
PDF icon pdf رمضان با قرآن«سی روز،سی جزء»۳.۱۸ مگابایت
فایل صوت/ جرء ۱ تا ۷۸۱.۴۹ مگابایت
فایل صوت/ جزء ۸ تا ۱۴۱۳۶.۱۸ مگابایت
فایل صوت/ جزء ۱۵ تا ۲۱۱۰۲.۸۲ مگابایت
فایل صوت/ جزء ۲۲ تا ۳۰۱۰۳.۳۱ مگابایت
ارتباط در ایتا