جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

عید قربان نیز مانند دیگر اعیاد مسلمانان آداب و اصولی دارد كه برخی از آنها با هم مشترك هستند. اما برخی آداب مانند قربانی كردن فقط و فقط خاص عید قربان است. یكی دیگر از اعمال عید قربان، خواندن نماز ...

ارتباط در ایتا