پیام تبریک میلاد امام حسن عسکری

تاریخ انتشار: 17:03 - 1400/08/22
اس ام اس میلاد امام حسن عسکری / پیامک میلاد امام حسن عسکری علیه السلام کاری از گروه تولید پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
میلاد امام حسن عسکری

پایگاه اطلاع رسانی  بلاغ، پیام تبریک میلاد امام حسن عسکری

اس ام اس میلاد امام حسن عسکری / پیامک میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

0-slim-payamak.gif

شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد

عسکری پورنقی مظهر دادار آمد

گشت از کان کرم گوهر پاکی ظاهر

ز صدف آن دُر تابنده به بازار آمد

.سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

باز گیتی روشن آمد از جمال عسگری

ماه گردون شد خجل پیش هلال عسگری

موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه

محور آمد هر جلالی در جلال عسگری

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

نفسم در نفست باز خدایی شده است

سومین بار دلم ابن رضایی شده است

نام تو بردم و در لوح ملائک دیدم

یازده بار دلم راهنمایی شده است

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

باران کرامت خدا می بارد

نور از نفس فرشته ها می بارد

صد دسته گل محمّدی باز امشب

بر صحن و سرای سامرا می بارد

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

ربیع الثانی ودر هشتم آن دل شاد است

شیعه از بند غم وغصه یقین آزاد است

در مدینه شده در بیت نقی(ع)غوغایی

شادی اهل ولابهر یکی میلاد است

پسر هادی شیعه گل سوسن آمد

نام نیکش حسن وحسن ز او آباد است

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

قراره کار تو دلبری باشه

کار ما کنارت نوکری باشه

چیه بهتر از اینکه لقب ما

گدای امام عسگری باشه

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

زهی آن عبد خدایی که خدایی ست جلالش

صلوات از طرف خالق سرمد به جمالش

حسن بن علی این نجل جواد بن رضا را

که درود از علی و فاطمه و احمد و آلش

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

آن که می آید

شکوه آسمان عظمت زمین

صداقت ایمان و نجابت آب است

بهار از نامش شکوفا

و عشق از یادش لبریز است

ولادت امام حسن عسکری«ع» مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

قدم بر چشم های زمین نهاده ای

و جهان روشن شد

صفا آورده ای به ماتم کده دل دنیا

روشنایی آوردی به شب های بی ستاره اهالی

ای ستاره دنباله دار

عشق، امروز

در سایبان مهربانی تو منزل می کند

ولادت امام حسن عسکری «ع» مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

تو آمدی و کوچه های مدینه را باران شکوفه پوشاند

آمدی و آینه ها، به پابوسی ات، آب های جهان را

به انعکاس برخاستند. آمدی، تو یازدهمین چراغ پرفروغ ولایت باشی.

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

شد ربیعُ الثانی و فصل شور دلبری

نغمۀعالَم شده یا امام عسگری

ای امام عالمین از همه خوبان سری

بر فَلَک مولایی و از مَلَک دل می بری

ای گل پیغمبری، یا امام عسگری

ولادت امام حسن عسکری مبارک باد .

0-slim-payamak.gif

پرتو انوار حی ذوالجلال است عسکری

ماه سیما گشته بس نیکو خصالست عسکری

روز و شب ذکر ملائک بر لب است نام حسن

پاسخ هر حاجت غیر محال است عسکری

میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارک باد .

0-slim-payamak.gif

ای قبله حرم، حرمِ سامرای تو

بیت الولای دل حرم با صفای تو

قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو

روح ملک کبوتر صحن و سرای تو

(ولادت امام حسن عسکری مبارک)

 

0-slim-payamak.gif

آسمان، دیده بر زمین گشوده بود و مدینه، شب انتظارش را به دست صبح امید می سپرد که ناگاه در صبح دمی حیات بخش، آفرینش، تولّدی دوباره کرد ویازدهمین روشنگرش رابه هستی بخشید. عرش، به برکت میلاد جهان افروز امام عسکری علیه السلام بَزم شادی گستراند و باران صلواتش را بر سرای امامِ هدایت و هادی دین فرو فرستاد.

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

روئید گل تازۀ آمال محمّد

یا مهر فروزندۀاقبال محمّد

یا صفحۀرخسار و خط و خال محمّد

یا آمده دوم حسن از آل محمّد

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

تا سامرا ز فیض وجودش صفا گرفت

حتی بهشت هم شرف از سامرا گرفت

می داد بوی فاطمه قنداقه اش عجیب

عطری عجیب عرش خدا را فرا گرفت

عرش خدا ز جاذبه اش در شگفت شد

فرش از تبرکِ نفسش ارتقا گرفت

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

خورشید محو روی درخشندۀ شماست

حاتم گدای سفرۀ بخشندۀ شماست

ماه فلک ازین که شده ماه، نام او

سر را به زیر برده و شرمندۀ شماست

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

هر که می خواهد که در سرها سری پیدا کند

پیش تو باید مدال نوکری پیدا کند

یک حسن هم بود در این خانواده که خدا

خواست تا ملکش کریم دیگری پیدا کند

روح تو در عرش بود و در خور تو جبرئیل

گشت در کل زمین تا مادری پیدا کند

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

به روی بال ملائک سوار می آید

برای آمدنِ آن سوار، می آید

بگو به لب که برای گرفتن حاجت

چقدر یا حسن امشب به کار می آید

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند

خاک شما شدند و هوادارتان شدند

زیباترین اهالی دنیای عشق هم

یوسف شدند و گرمی بازارتان شدند

لطف شماست اینکه تمامی انبیا

بالاتفاق سائل دربارتان شدند

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

ای اهل ولا بدر تمام آمده است

آئینۀنور ذوالکرام آمده است

امشب حسن عسکری ازگلشن وحی

با جلوۀیازده امام آمده است

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهشت آرزوها شد امام عسگری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک.

 

0-slim-payamak.gif

سروش هاتف غیبی بشارت داد «هادی» را

گره از کار دل وا شد امام عسگری آمد

ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک.

0-slim-payamak.gif

شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد

عسکری پورنقی مظهر دادار آمد

گشت از کان کرم گوهر پاکی ظاهر

ز صدف آن دُر تابنده به بازار آمد

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

باز گیتی روشن آمد از جمال عسگری

ماه گردون شد خجل پیش هلال عسگری

موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه

محور آمد هر جلالی در جلال عسگری

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

زمین را بیارایید و ثانیه ها را در عطر شکوفه های عشق بپیچید

شادی نمایید وجشن بگیرید که اینک، یازدهمین فصل کتاب شیعه

با دست های سبز مردی از تبار ملکوت، ورق می خورد

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

آیینه حسن ایزدی آمده است

گنجینه علم احمدی آمده است

یک غنچه ز گلزار امام هادی

با عطر گل محمدی آمده است

میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

 

ره باز کنید، دلبری آمده است

بر شیعه امام دیگری آمده است

در مطلع هشتم ربیع الثانی

میلاد امام عسگری آمده است

میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

اس ام اس میلاد امام حسن عسکری / پیامک میلاد امام حسن عسکری

خورشید سپهر رهبری پیداشد

احیا گر فقه جعفری پیداشد

تبریک به مهدی که به عالم امشب

رخسار امام عسکری پیداشد. . .

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

با نام «حسن»، باب یازدهم کتاب امامت نگاشته می شود

و این، مژده ای است برای ما که چیزی به کلیّت روشنی نمانده است

چیزی نمانده به سر زدن یگانه گوهر عشق و اتمام حجت

از هم اکنون، دنیا چشمان پرفروغش را به انتظار می نشیند.

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

آن که می آید، شکوه آسمان، عظمت زمین، صداقت ایمان و نجابت آب است

بهار از نامش شکوفا و عشق از یادش لبریز است

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

مبارک ای مسلمانان که آمد جان و هم جانان

شده خورشید سیمای امام عسکری تابان

پدر هادی، پسر مهدی به حق، نامش حسن

حسن آمد حسن آمد حسن آمد حسن

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

خورشید به بر ستاره دارد امشب

افروخته ماه پاره دارد امشب

حسن است امام عسگری پا تا سر

زهرا حسن دوباره دارد امشب

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

زمین چشم تماشا شد امام عسکری آمد

بهشت آرزوها شد امام عسکری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسکری آمد

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

شد ربیعُ الثانی و فصل شور دلبری

نغمۀعالَم شده یا امام عسگری

ای امام عالمین از همۀخوبان سری

بر فَلَک مولایی و از مَلَک دل می بری

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

سُرورِ دل عیان بُوَد به شور و شوق دلبری

مبارک است ولادت مولا امام عسکری

تویی امامِ انس و جان یا مولا

نور زمین و آسمان یا مولا

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

هشتمین روز ربیع الثانی است

درمدینه منزل ای نورانی است

یمن مولودی که جهان آمده

رحمت حق برهمه ارزانی است

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

دست بیفشانید و عود بسوزانید که یازدهمین مسافر بهار، از راه می رسد؛ قدم هایش را شکوفه باران کنید!

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

 

0-slim-payamak.gif

به آفتاب می اندیشم که جهان، قرن هاست انتظارش را تاب آورده است؛ به سپیدارانی که از پس عمری خزان، به بهار می پیوندند. ای بزرگ، ای پدر آخرین حجت خداوند! عزتمان را با گام های دوباره فرزندت، معنی می کنیم و روزهای روشن آینده را در نگاه آسمانی اش می جوییم. تو آن رودخانه ای هستی که دریا می نمایاند و اقیانوس می پرورد؛ آن ستاره ای که چشم اندازش، کهکشانی بی بدیل است. عزیزت می داریم؛ که شانه های تنهایی مان را پناهگاهی و چشمان مه آلودمان را به جاده های آفتابی ایمان می رسانی

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

شیعیان!

به پا خیزید که جشن مولود یازدهم، آسمان را ستاره باران و زمین را نورافشان کرده است.

امروز، قاصدک ها پیام آور تبریک عید هستند؛

تبریک میلاد یازدهمین مولود زمین و آسمان.

امروز زمین و آسمان طور دیگری ست

خورشید هم پیش نور الهی رنگ می بازد

مردی از جنس علی و با روح فاطمه چشم به جهان می گشاید

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

اس ام اس میلاد امام حسن عسکری / پیامک میلاد امام حسن عسکری

مدینه، قلمرو روشن عشق است

شعرها، از عاقبت به خیری خود می گویند که یازدهمین عطر را بوییده اند؛ عطشناک و مشتاق. زمین، امروز متبسم است و آسمان، طرحی از نشانه های یکریز، از سوی فرشتگان مسرور دارد. همه آراستگی ها، بر صفحه امروز باریده است.

چه تابناک می توان از مدایح امروز، پیاله برگرفت و با مستانگی، تا آخر دنیا، به عشق و شور و خلوص پرداخت.

مدینه، بار دیگر، در اندامی قدسی ظاهر شده است؛ ایستاده بر درگاه صبح.

جماعت شاید نیز صف کشیده اند پشت خانه رونق شکوفایی. تولد چکامه ای اردیبهشتی است.

مدینه، قلمرو روشن عشق است؛ بافت محکم دلدادگی.

ولادت با سعادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

می آید امروز

یازدهمین ستاره، یازدهمین ماه، امام ثانیه های سلوک،

امام جبین بر افروخته از جلای جان، از کثرت طاعت، از اوج خشوع.

ولادت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع)فرمود: قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت برای مؤمن آن حالتی است که دارای آرزوئی باشد که سبب ذلّت و خواری او گردد. تحف العقول: ص 498 س 22، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 35.

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع)فرمود: دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نمی باشد عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان. بحارالأنوار: ج 75، ص 374، ح 26

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع)فرمود: هرکس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعایت کند و مشکلات و نیازمندی های آن ها را برطرف نماید، در پیشگاه خداوند دارای عظمت و موقعیّتی خاصّی خواهد بود. احتجاج طبرسی: ج 2، ص 517، ح 340.

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع) فرمود: هرکس در دنیا در مقابل دوستان و هم نوعان خود متواضع و فروتنی نماید، در پیشگاه خداوند در زُمره صِدّیقین و از شیعیان امام علی (علیه السلام) خواهد بود. احتجاج طبرسی: ج 2، ص 517، ح 340

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع) فرمود: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی، خود، از آن دوری کنی. مسند الامام العسکری، ص288

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع)فرمود: بهترین برادر تو کسی است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد. بحار الأنوار، ج 78، ص379

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

امام حسن عسکری (ع)فرمود: کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند. بحار الأنوار، ج 78، ص 379

سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مبارک باد.

0-slim-payamak.gif

اس ام اس میلاد امام حسن عسکری / پیامک میلاد امام حسن عسکری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.