چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نشست عرصه های جهاد تبیین،راهکارهای عملیاتی - سرگروه های استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان

ارتباط در ایتا