مسیر

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

 کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

کتاب "  چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام "نوشته عبدالله صالحی توسط انتشارات مهدی یار به چاپ رسیده است.

از جمله سرفصل های این کتاب الکترونیک عبارتند از :

خلاصه حالات دوازدهمین معصوم ؛

دهمین اختر امامت؛

مدح در طلعت نور دهمین اختر امامت؛

طلعت نور بین مکّه و مدینه؛

فراهم شدن آب برای نماز؛

آگاهی از درون اشخاص؛

خبر از دگرگونی رؤ سای حکومت؛

نان در سفره و بلعیدن جادوگر؛

پیدایش دو درخت بزرگ؛

نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه؛

دریافت اموال در موقع مناسب؛

پیش گوئی از مرگ فرمانده گارد؛

و...

نظرات

خوب است
خوب است