چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

 کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام

کتاب "  چهل داستان و چهل حدیث از امام هادی علیه السلام "نوشته عبدالله صالحی توسط انتشارات مهدی یار به چاپ رسیده است.

از جمله سرفصل های این کتاب الکترونیک عبارتند از :

خلاصه حالات دوازدهمین معصوم ؛

دهمین اختر امامت؛

مدح در طلعت نور دهمین اختر امامت؛

طلعت نور بین مکّه و مدینه؛

فراهم شدن آب برای نماز؛

آگاهی از درون اشخاص؛

خبر از دگرگونی رؤ سای حکومت؛

نان در سفره و بلعیدن جادوگر؛

پیدایش دو درخت بزرگ؛

نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه؛

دریافت اموال در موقع مناسب؛

پیش گوئی از مرگ فرمانده گارد؛

و...

نظرات

خوب است
خوب است
ارتباط در ایتا