شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه السلام

نرم افزار تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه السلام

کتاب " تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه السلام" نوشته محمد رضا عطایی توسط انتشارات کنگره جهانی حضرت رضا ( علیه السلام ) به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین :

ولادت و دوران رشد امام؛

مولود با برکت؛

مهمانی عمومی؛

تربیت دوران کودکی؛

محبت و احترام؛

ویژگیهای ظاهری؛

هیبت و اقتدار؛

نفس انگشتری امام؛

کنیه ی امام؛

القاب امام؛

شخصیت و نبوغ امام؛

وراثت؛

خانواده؛

محیط؛

هوشیاری و نبوغ؛

امام و ابوحنیفه؛

و... اشاره کرد.

ارتباط در ایتا