شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

محمود اکبری
بيان احكام در قالب ‏ها و شيوه‏ هاى مختلف مى ‏تواند جاذبه بيشترى براى مخاطبان به ويژه قشر جوان ايجاد كند شيوه عددی شیوه ديگرى است براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است ...
احكام عددى

احكام عددى شانزده‏

نافله نمازهاى ظهر و عصر شانزده‏ ركعت است و در روز جمعه چهار ركعت اضافه مى‏ شود.[۱]

احكام عددى هفده‏

نمازهاى يوميه‏ هفده‏ ركعت است.

اقامه‏ هفده‏ جمله دارد.[۲]

احكام عددى هجده‏

هجده‏ چيز در غذا خوردن مستحب است كه برخى از آنها عبارتند از:

۱. قبل و بعد از غذا دستان خود را بشويد ۲. در ابتداى غذا بسم ‏الله بگويد ۳. با دست راست غذا بخورد ۴. لقمه را كوچك بردارد ۵. غذا را خوب بجود ۶. بعد از غذا خوردن خداوند را حمد كند ۷. اول و آخر غذا نمك بخورد و ...[۳] اذان هجده جمله دارد.[۴]

احكام عددى بيست‏

نافله روز جمعه‏ بيست‏ ركعت است.[۵]

شكيات نماز بيست و سه‏ قسم است.[۶]

احكام عددى سى‏

اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، سى‏ روز در محلى بماند و در تمام‏ سى‏ روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن‏ سى‏ روز، اگر چه مقدار كمى در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند.[۷]

مسافرى كه‏ سى‏ روز مردد بوده، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه‏ سى‏ روز را در يك جا بماند. پس اگر مقدارى از آن را در جايى و مقدارى را در جاى ديگرى بماند بعد از سى‏ روز هم بايد نماز را شكسته بخواند.[۸]

مستحب است مسافر بعد از هر نمازى كه شكسته مى ‏خواند، سى‏ مرتبه بگويد: سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر.[۹]

 

مقالات مرتبط :  احكام عددى ۱ احکام عددی ۲ - احکام عددی ۳ - احکام عددی ۴ - احکام عددی ۵ - احکام عددی ۶ - احکام عددی ۷ - احكام عددى ۸ - احكام عددى ۹ - احكام عددى ۱۰ - احكام عددى ۱۱ - احكام عددى ۱۲ - احكام عددى ۱۳ - احكام عددى ۱۵

 

پی نوشتها:

----------------------------

[۱] توضيح المسائل مراجع، ج ۱، م ۷۶۴

[۲] توضيح المسائل مراجع، ج ۱، م ۹۱۸

[۳] همان، ج ۲، ص ۵۳۶، م ۲۶۳۶

[۴] همان، ج ۱، م ۹۱۸

[۵] همان، ص ۴۴۶، م ۷۶۴

[۶] همان، ص ۶۵۸

[۷] توضيح المسائل مراجع، م ۱۳۵۳

[۸] همان، م ۱۳۵۵

[۹] همان، م ۱۳۶۹

ارتباط در ایتا