شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

تمامی اعمال شب های قدر در یک نرم افزار

تمامی اعمال شب های قدر در یک نرم افزار

تمامی اعمال شب های قدر در یک نرم افزار

محتوا

نرم افزار شب های قدر کامل ترین و جامع ترین نرم افزار مرتبط با شب های پرفضیلت قدر است، که حاوی اطلاعاتی مانند:

*ادعیه: دعای افطار، سحر، توسل، افتتاح و...

* دانستنی ها: ماه رمضان از دیدگاه قرآن، دیگر ادیان و...

* اعمال: اعمال مشترکه، اعمال هر شب، زیارت ها: زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و...

* آداب تغذیه در ماه رمضان، تقویم ماه رمضان، تصاویر مرتبط با ماه رمضان، احکام ماه رمضان و روزه گرفتن، احادیث مرتبط با ماه رمضان، ذکر شمار و ... است.

ارتباط در ایتا