شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار نقش امام صادق(ع) در تربیت محدثین و تدوین حدیث

نرم افزار نقش امام صادق(ع) در تربیت محدثین و تدوین حدیث

عناوین اصلی کتاب شامل:

نقش امام صادق (ع) در تربیت محدثین؛
تدوین حدیث؛
مولفان کتابها از شاگردان امام صادق (ع)

ارتباط در ایتا