يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

نرم افزار برخی از ویژگی های مورد انتظار از مؤمنان در کلام امام صادق(ع)

نرم افزار برخی از ویژگی های مورد انتظار از مؤمنان در کلام امام صادق(ع)

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
استقامت و پایداری؛
عظمت نفس و دوری از ذلت؛
زهد و ساده زیستی؛
تلاش برای اصلاح دیگران؛
امانت و صداقت؛
ولایت پذیری؛
شهرت گریزی؛
و...