شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار غلات از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

نرم افزار غلات از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

نرم افزار غلات از دیدگاه امام جعفر صادق(ع) 

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
غلو از دیدگاه اسلام؛
بررسی علل کثرت فرق مختلف غلات منسوب به شیعه؛
مفهوم غلو؛
غلات در زمان امام صادق علیه السلام؛
خطابیه؛
معمریه؛
مفضلیه؛
سریه؛
و...

ارتباط در ایتا