جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار مناسک مختصر حج

نرم افزار مناسک مختصر حج

عناوین اصلی کتاب شامل:

احرام ؛
طواف ؛
نماز طواف

ارتباط در ایتا